woensdag 15 maart 2017

Emotie/Moeite of Compenseren deel 2 - Emotion/Effort or Compensation part 2

Compenseren klonk voor mij vroeger als een compliment.
Iets waar ik goed in was.
Sinds kort zie ik dit niet meer als iets positiefs ook al ben ik er goed in.
Compenseren is een stuk van jezelf wegsteken.
Een stuk waarvan je weet of vermoed dat het niet goed zal aanvaard worden.

Compenseren is dus doen alsof terwijl ik (en vele anderen met ass) daar eigenlijk niet goed in zijn.
Compenseren valt dus op zonder echt op te vallen.
Ik moet de eerste NT'er nog tegenkomen die tegen me zegt: ''hey, je bent aan het compenseren?!''.
Meestal zie je ze denken (of denk je ze te zien denken): ''Die doet raar. Daar is een hoek af...''.

Compenseren kost moeite.
Het gaat om meer dan karaktertrekjes.
Het gaat ook om de emoties die gepaard gaan met sociale interacties.

Wat ik verbaal tekort kom, compenseer ik met een schriftelijk pluspunt.
Geschreven taal vind ik dan ook heel leuk.

Gisteren kreeg ik een leuke letterlink doorgespeeld: emotie - moeite.
(Ik weet het. Eigenlijk is dit een anagram, maar letterlink klinkt zoveel mooier ;-)).
Een link tussen letters, maar ook tussen betekenissen. 

Emotie is een dikke rode draad in mijn leven en in deze blog.
Omgaan met emoties, leren herkennen van emoties, verwoorden van emoties....

Moeiteloos voor velen zonder autisme.
Met veel moeite voor mij.

Begrip tonen voor mijn moeite gaat voor die mensen zonder ASS moeilijk of met veel moeite.
Als ze al zien hoeveel moeite het me kost.
Begrip tonen voor hun emoties zou ik dan weer zonder moeite moeten kunnen.

Dus misschien kan ik beter zeggen dat omgaan met emoties dus moeite kost voor zowel mensen met als zonder ASS.
Moeilijk voor allebei, maar dan op een ander niveau.

Hoe emoties zoveel moeite kunnen kosten, lijkt onbegrijpelijk.
Soms denk ik emotieloos te zijn.
Nochtans klopt dit niet.
Ik heb zoveel emoties dat ik er in verdrink,
moeite heb om boven water te blijven;
moeite doe om wat ik voel te kunnen koppelen aan wat er gebeurt;
moeite heb om me bewust te worden van al die emoties;
moeite heb en doe om ze te benoemen.

De meeste mensen voelen eerst en denken dan pas.
Bij mij en bij andere mensen met ASS gaat het gewoon andersom. 
Wij zien iets, denken en redeneren eerst voor we iets voelen.
Wij zijn ''indenkers'' in plaats van ''invoelers''.
Wij voelen ook mee met anderen, alleen gebeurt dat op een andere manier.
De emoties komen pas later en soms zelfs heel veel later.

Als je plots geconfronteerd wordt met emoties zonder te weten waar ze vandaan komen of wat ze juist zijn dan kost het opnieuw immens veel moeite om de oorsprong ervan te vinden.
Dan gaan we weer nadenken en redeneren.
Ondertussen proberen we die tekortkoming in invoelen te compenseren. 

We doen alsof....
We hebben elk onze manier om in die archiefkast in ons hoofd zo snel mogelijk het receptje of de fiche van ''meevoelen met'' terug te vinden.
Geen wonder dat we zo dikwijls last hebben van een overvol hoofd.I used to hear a compliment when I was told that I was very good at compensating.
Lately however I don’t see it as very positive anymore.
Compensating is something I’m good at, but it’s also hiding a piece of myself.
Hiding an essential part because you know it won’t be excepted by others.

Compensating is like acting while I (and many others with ASD) aren’t good actors.
It stands out without really been seen.
I’ve never encountered a NT before who told me: “hey, you’re compensating?!”.
Mostly you see them thinking (or you imagine you see them thinking): “she/he is acting strangely…that’s a weirdo…”.

It takes a lot of effort to compensate.
It’s about more than personality traits.
It’s also about emotions linked with social interactions.

I have some shortcomings on the verbal scale, but I compensate those with my writing and language skills.
I like language in general.

Yesterday someone send me an anagram.
In Dutch it’s about these 2 words: “emotie – moeite”.
In English this means: “emotion – effort” but unfortunately it’s not an anagram.
I don’t call it an anagram, but a “letterlink”: a link between letters and meanings.

Emotion is a key element throughout my life and this blog.
Dealing with emotions, learning how to recognize emotion, expressing emotions…

Effortless for most people without ASD.
Awful lot of effort for me.

Being understanding and sympathetic for the effort I do, is apparently difficult for people without ASD.
Most of the time they don’t even see how much trouble it costs me.
On the other hand they expect me to be sympathetic with their emotions on the spot.

So maybe I could say that dealing with emotions is difficult for both people with and without ASD. It’s just difficult on another level.

It’s hard to understand that emotions can costs so much effort.
I know I sometimes seem emotionless or dispassionate.
But that’s completely wrong.
I’m drowning in my emotions.
It takes a lot of effort to stay above the waves,
to connect what I feel to what is happening,
to acknowledge all those emotions
to except them and pronounce them.

Most people feel first and think later.
It’s the other way round for me and a lot of others with ASD.
When we see something, we think and reason about it before we feel it.
We are thinking our way into a situation.
We don’t feel our way into a situation.
We do empathize with others, but it’s on another level.
It takes more time to make the connection between what we see and think to our emotions.
It takes more time to show these emotions because they are felt much later.

When you are confronted with a lot of emotions without knowing where they are coming from or what they are, it takes again an awful lot of effort to deal with them.
To find the origin we start thinking and reasoning again.
In the mean time we try to compensate that shortcoming so you (the people without ASD) won’t see this.

We act….
We all have our own way to find the note or the recipe in the archives in our head to deal with that specific emotion and to show sympathy.

It’s hardly surprising that we suffer almost always from a bursting head….


Geen opmerkingen:

Een reactie posten